Nämäkin kaverit löysivät Kristuksen. Heistä toinen jo perillä.